Quests
Charactors
Skill
World Map
Monsters
Quests
QuestsEP5
ความลับของเครื่องสูบ(แปลนเรือดำน้ำ)
 
สถานที่:เมืองหลวง(โตเกียว)
เป้าหมาย:เสมียน
เงื่อนไข:มีแบบเครื่องสูบ
รางวัล:แปลนเรือดำน้ำ *1
ขั้นตอน:เสมียนในเมืองได้บอกว่าที่แปลนเครื่องสูบนั้นมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ ต้องทำยังไงถึงจะล่วงรู้ถึงความลับของมันได้นะ